שליחת SMS בכלכלית
רשימת תזכורות
רישום תזכורת
גרף הכנסות מול הוצאות
כלכלית - מסך ראשי.
תפריט דוחות
ניהול לקוחות.
רשימת מסמכי לקוח.
הדפסת מסמכים מרובים.
מספר עמודים: 2
 1  2    הבא