כלכלית - תוכנת הנהלת חשבונות  
דוחות חשבונאיים שעל עסק להגיש

דף הבית >> מאמרים >> דוחות חשבונאיים שעל עסק להגיש

דוחות חשבונאיים שעל עסק להגיש

למעט תושבי ישראל שהכנסתם העיקרית נובעת מעבודה, קצבה, הכנסה מדמי שכירות של דירה שהושכרה בארץ, נישומים שקיבלו הכנסה שכבר נוכה ממנה מס במקור ותושבי חוץ, כל יתר הגופים, החברות והעצמאיים מחוייבים בהגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה. חברות, מחויבות בהגשת דו"חות כספיים אחת לתקופה חשבונאית, אשר יכולה להמשך שנה, חצי שנה או רבעון, המיועדים לתאר ולנתח את מצבן הפיננסי.

דו"ח שנתי למס הכנסה

הדו"ח השנתי למס הכנסה מחויב על פי חוק. אי הגשתו היא עברה שבגינה עלולים לשלם קנסות ואף להתבע על ידי רשויות המס. מהות הדו"ח תלויה בסוג שיטת החשבונאות הנהוגה בחברה. בחברות בהן נהוגה חשבונאות כפולה יש להגיש דוח מאזן רווח והפסד ואילו בשיטות אחרות יש לציין מהו החישוב עליו הסתמך הדו"ח. במקרים בהם לא מתקיימת שיטת חשבונאות כלל, לדו"ח השנתי יצורפו מסמכים המעידים על אומדן מחזור העסק, הוצאות העסק ופירוט האחוזים והרווחים עליהם ההכנסה  מבוססת. נספח 1 לטופס מספר 1301 משמש כדף עזר לחישוב ההכנסות וההוצאות.
מילוי הדו"ח השנתי למס ההכנסה מהווה מעמסה על עסקים רבים ומילוי לא נכון של הדו"ח עלול להביא לחישובים לא נכונים והפסדים, טעויות, ולעתים אף לגרור את הצורך בשכירת עורך דין לטפל בטעויות אלו.

דו"חות פיננסיים תקופתיים

מלבד הדו"ח השנתי, אשר מתבצע בסוף שנת הכספים בחודש דצמבר, חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה מגישות דו"חות כספיים נוספים אחת לרבעון. לדו"חות אלו מספר תפקידים:
  • לאפשר למשקיעים ומלווים להחליט על מדיניות מתן ההלוואות וההשקעה בחברה.
  • לעזור לרשויות המס בקביעת המיסים.
  • להוות קריטריון בעמידה בהוראות רגולטוריות ובתנאי מכרזים שונים.
  • לעזור בתכנון אסטרטגי-כלכלי לעסק.
נהוג לדבר על ארבעה דו"חות בסיסיים שאותם יש להגיש: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח שינויים בהון העצמי ודו"חות תזרימי מזומנים. כחלק מהגשת הדו"חות, יש להגיש ביאורים, המפרטים את מהות הישות הכספית (חברה, עסק, ארגון וכדומה), פעילותה, עיקרי המדיניות החשבונאית ופירוט הסעיפים השונים בדו"חות השונים.
מבנה הדו"חות הינו בהתאם לתקנים  קבועים, המשתנים בין סוגי חברות שונות: פרטיות, ציבוריות, מלכ"רים, ממשלתיות, חברות ביטוח וכדומה. הדו"חות התקופתיים מבוקרים ומפוקחים על ידי רואה חשבון מוסמך, חיצוני לישות המפיקה את הדו"ח, אשר מצרף את חוות דעתו על הדו"חות.

-מאזן – דו"ח על המצב הכספי

המאזן מדווח על מצבה הפיננסי של החברה. הוא כולל דיווח על נכסי החברה, התחייבויותיה והונה העצמי בסוף הרבעון המדווח. המאזן מאפשר קבלת תמונת מצבו הפיננסי של העסק ליום מסוים, ועוזר מאד בתכנון האסטרטגי הפיננסי של העסק.

-דו"ח רווח והפסד

דו"ח המתאר את הפעילות החשבונאית של העסק בתקופה המדווחת. תוצאות דו"ח רווח והפסד נותנות מענה לשאלה האם העסק הרוויח או הפסיד בתקופה המדווחת.

-דו"ח שינויים בהון עצמי

דו"ח אותו חברות פרטיות וציבוריות כאחד מחויבות להגיש. דו"ח זה מתאר את השינויים בהון העצמי במהלך התקופה המדווחת, כולל פעילות שוטפת, השקעות ומימון. דו"ח זה מקושר לביקורת על שני הדו"חות הקודמים – מאזן ורווח-הפסד.

-דו"ח תזרימי מזומנים

דו"ח תזרימי המזומנים בתקופה המדווחת כולל את כל הפעילות הכספית, כולל השקעות, הוצאות וקבלות.

-פרו-פורמה

מלבד ארבעת דו"חות בסיסים אלו, ישנן חברות אשר בוחרות להציג גם דו"ח עתידי (פרו-פורמה) לטווח של 3-5 שנים.
 
הכנת הדו"חות הכספיים למס הכנסה, לבורסה, למשקיעים או לצורך ניתוח פיננסי של מצב החברה לשם תכנון אסטרטגי, מחויבת במקרים רבים על פי חוק. הכנת דו"חות אלו מספקת למנהלים ולמערכות בקרה פנימית מידע וכלים לתכנון, לקבלת החלטות, ולהערכת ביצועים, ומספקת אמצעי לשמירה ולניצול אופטימלי של רכוש.
עקב חשיבותם של הדו"חות והצורך בדיוק והבנה מעמיקה, רבים נעזרים באמצעים שיקלו עליהם בעריכת הדו"חות בצורה מקצועית ואופטימלית ועל ידי כך יביאו לחיסכון עלויות, טעויות וזמן יקר. יש שפונים לשימוש בתוכנות הנהלת חשבונות, תוכנות שכאלו נועדו להיות בעלות ממשק נוח ופשוט למשתמש וכך להוות חלופה גם לאנשים ללא ידע פיננסי רחב. אחרים פונים לבעל מקצוע אשר סיים לימודים בתחום ראיית החשבון על מנת לטפל בנושא, ולעתים אף נעזרים בשירותיו להנהלת הספרים השוטפת.
 
 
אתר כלכלית לתוכנות ניהול חשבונות מקצועיות
תוכנת הנהלת חשבונות | מידע אודות תוכנת הנהלת חשבונות | מאמרים | אתר מע''מ  |  אתר מס הכנסה  |  תקנון אתר  |  צור קשר  |  תעודת רישום | שותפים ברשת | טרנזילה סליקה באינטרנט | תמיכה מרחוק
 
כלכלית - הנהלת חשבונות בחשיבה כלכלית.   שד' מקס שיין 8, רחובות.  טלפון: 077-2034710, פקס: 077-2034711
© כל הזכויות שמורות לכלכלית         *לאתר פטור עצמי מהנגשה 
  חזור למעלה 
לייבסיטי - בניית אתרים